Nowoczesne systemy sterowania

Projektujemy i wykonujemy systemy sterowania wykorzystujące sterowniki programowalne PLC oraz panele dotykowe HMI. Zasadność wprowadzenia tego typu rozwiązań zależna jest od sytuacji:

W zakładach realizujących wieloetapową obróbkę surowców, gdzie w proces zaangażowanych jest wiele urządzeń (takich jak przenośniki, urządzenia do obróbki mechanicznej) wdrożenie sterowania przy pomocy sterownika PLC pozwala uzyskać wiele korzyści, takich jak rozruch i sterowanie całą linią z jednego miejsca, oszczędność czasu poprzez dostosowanie prędkości poszczególnych etapów, zwiększenie wydajności i jakości wyrobu dzięki szeregowi czujników monitorujących proces.

W procesach ważenia, porcjowania i wykonywania mieszanek sterowanie przy pomocy sterownika centralnego zapewnia dokładność rzędu 99%. Jeśli jakość wykorzystywanych materiałów ulega zmianie (np. zmiana temperatury surowca, wilgotności), wówczas o zapewnienie powtarzalności dbają wbudowane w sterownik regulatory.

Obróbka produktów spożywczych wymaga wysokiej powtarzalności i utrzymania jakości produktu końcowego. W procesach takich jak wędzenie, pieczenie czy mrożenie niezbędne jest utrzymanie określonej temperatury i wilgotności. Sterowniki programowalne oprócz możliwości utrzymania stałych warunków obróbki, pozwalają na niezwykle łatwą rozbudowę w przypadku zwiększenia produkcji i liczby maszyn. Pojedynczy sterownik jest w stanie obsłużyć kilkadziesiąt urządzeń, a dzięki prostemu w obsłudze panelowi dotykowemu możliwe jest zarządzanie nimi z jednego miejsca.

 

Powyższe przykłady to jedynie kilka sposobów wykorzystania sterowników programowalnych. Wspólną cechą każdego z zastosowań jest potrzeba zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, obniżenie kosztów produkcji poprzez optymalizację procesu oraz zapewnienie jak najdłuższej ciągłości procesu. Sterowniki programowalne w razie awarii reagują natychmiastowo, zatrzymując wszystkie niebezpieczne elementy ruchome, umożliwiają szybkie i dokładne wykonywanie kolejnych etapów produkcji oraz łączą w sobie kilkanaście różnych układów sterowania oszczędzając miejsce i zmniejszając koszty. Dzięki panelom dotykowym HMI, możliwa jest zmiana parametrów procesu bez potrzeby jego przerywania i bez znajomości programowania. Ponadto możliwe jest wyświetlenie historii awarii, danych produkcji na wykresach lub podgląd procesu w czasie rzeczywistym.

Nasi klienci otrzymują wieloletnie wsparcie serwisowe wdrożonych przez nas technologii. W celu maksymalnego skróceniu czasów awarii stosujemy szereg nowoczesnych rozwiązań. Dostarczane urządzenia wyposażone są w moduły zdalnego dostępu, dzięki czemu nasi serwisanci są w stanie zareagować na awarię natychmiast, bez potrzeby dojazdu do klienta. Zdalny dostęp oferuje naszym serwisantom możliwość podglądu trwającego u klienta procesu w czasie rzeczywistym i dostosowanie jego parametrów w trakcie pracy. Jeśli natychmiastowe usunięcie awarii nie jest możliwe, nasze systemy sterowania umożliwiają wykonywanie procesu z pomięciem określonych etapów lub przekierowanie surowca na urządzenia zastępcze.

Przykładowe ekrany pochodzące z naszych realizacji znajdują się w galerii na górze strony.

 

Co zyskuje klient?

  • Redukcja kosztów i liczby niezbędnych części zamiennych - procesem zarządza jeden sterownik
  • Rejestracja stanu wszystkich urządzeń i natychmiastowa reakcja w przypadku awarii
  • Zdalny, natychmiastowy serwis w przypadku awarii, funkcje powiadomień SMS, e-mail
  • Możliwość stworzenia poziomów dostępu (np. operator, kierownik) w celu zabezpieczenia maszyny przed niepożądanym dostępem
  • Sterownik czuwa nad przebiegiem procesu. W razie pomyłki operatora proces zostanie zatrzymany
  • Rejestracja i zapis dowolnych danych trwającego procesu, funkcje statystyczne, automatyczna regulacja procesu
  • Prosty i intuicyjny system sterowania na panelu dotykowym