Linia przemysłowa do transportu paleto-pojemników UTP-4/3

Przemysł spożywczy wymaga odpowiedniego podejścia do projektowania linii przemysłowych. Elementy składowe linii UTP-4/3 wykonane zostały z materiałów dopuszczonych do pracy w zakładach spożywczych i chemicznych (m. in. stal kwasoodporna, tworzywa sztuczne).

Linia UTP-4/3 służy do transportu paleto-pojemników z hali przemysłowej na zewnątrz. Urządzenie pozwala na transport pojemników oraz ich inteligentne kolejkowanie. System śledzi ilość pojemników znajdujących się na linii i ustawia je odpowiednio jeden za drugim (kolejkuje). Po rozładowaniu jednego pojemnika w sekcji rozładunku, jego miejsce zastępuje następny w kolejce. Dzięki temu operator w sekcji załadunku oraz operator rozładowujący nie muszą się ze sobą komunikować. System dba o to, by pojemniki były transportowane płynnie w obrębie linii i każdorazowo informuje operatora o możliwości załadowania kolejnego pojemnika.

System sterowania naszą linią przemysłową ogranicza się do jej uruchomienia, a następnie śledzenie sygnałów świetlnych przez operatora załadunku (zezwolenie na załadunek pojemnika lub brak zezwolenia). Dzięki takiemu systemowi linia UTP-4/3 jest w praktyce bezobsługowa, a dzięki osłonięciu elementów ruchomych oraz wrażliwych na uszkodzenia, niezwykle bezpieczna i trwała.

SPECYFIKACJA 

Przeznaczenie: Przemysł spożywczy
Transportowany obiekt: paleto-pojemniki
Liczba napędów: 4
Wykorzystywane źródła energii: energia elektryczna, sprężone powietrze
Rodzaj sterowania: Inteligentny system kolejkowania w oparciu o sterownik PLC
Interfejs obsługi operatora: Lampa sygnalizacyjna, przyciski
Napięcie zasilania:  400 VAC
Napięcie sterowania: 24 VDC
Moc zainstalowana: 1,5 kW