Mieszałki

W naszej ofercie znajdą państwo mieszałki:

  •  wstęgowe - służące do mieszania materiałów sypkich, granulatów, płynów oraz materiałów kleistych o niskim współczynniku lepkości 
  •  łopatowe, ze zgarniaczem przeciwbieżnym - służące do mieszania wszystkich rodzajów farszu oraz do solenia i masowania większych kawałków mięsa. 

Pojemność roboczą misy oraz stopień zautomatyzowania urządzenia dostosowujemy do potrzeb klienta.