Lagowarka automatyczna

Firma Automatech Piotr Królikowski to producent lagowarek, lagownic i rozwijarek, czyli urządzeń służących do rozwijania, odmierzania i ucinania materiałów włókienniczych.

Lagowarka automatyczna naszego projektu to bezpieczne i uniwersalne urządzenie, pozwalające na odmierzanie z dokładnością do 1mm materiałów o różnej grubości i sztywności.

Urządzenie wyposażone jest w ruchomy stół magazynujący, dzięki czemu możliwe jest ułożenie nawet kilkudziesięciu warstw materiału w jednym cyklu, a przy tym urządzenie może pracować z materiałami o grubości kilkudziesięciu milimetrów.

Stanowisko operatora znajduje się poza obrębem maszyny, dzięki czemu może on dokonywać zmian parametrów i śledzić przebieg procesu w trakcie pracy urządzenia. Po wybraniu jednego z wcześniej zapisanych programów oraz ilości sztuk do ucięcia, urządzenie pracuje całkowicie bezobsługowo, przez cały czas sygnalizując operatorowi różne zdarzenia, np. koniec rolki, zapełnienie magazynu materiału czy koniec pracy.

W przypadku cięcia krótkich kawałków materiału, urządzenie pozwala na układanie ich na kilku stosach, co znacznie przyspiesza proces cięcia i pozwala zmagazynować kilkukrotnie więcej sztuk materiału w jednym cyklu pracy.

Każda wykonana przez nas lagowarka dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb klienta, a po dostarczeniu maszyny zapewniamy szkolenie personelu oraz kalibrację maszyny z materiałami dla niej przeznaczonymi.

Główne cechy

 

 

 

  • Po wybraniu programu urządzenie pracuje bezobsługowo
  • Ruchomy magazyn - nawet kilkadziesiąt warstw materiału
  • Wysoka wydajność dzięki możliwości układania materiału na kilku stosach
  • Cięcie materiałów o zróżnicowanej grubości i sztywności
  • Bariera bezpieczeństwa wokół urządzenia
  • Sterownik czuwa nad przebiegiem procesu. W razie pomyłki operatora proces zostanie zatrzymanY
  • Prosty i intuicyjny system sterowania na panelu dotykowym