Sito bębnowe

 

Urządzenie służy do mechanicznego usuwania zanieczyszczeń z cieczy (np. wody, którą stosuje się do płukania warzyw i owoców w zakładach produkcyjnych). Sito bębnowe montowane jest bezpośrednio na kolektorze tłocznym, przez który przepływają ścieki komunalne lub przemysłowe. Ścieki wprowadzane są do komory wstępnej, gdzie następuje spowolnienie ich przepływu i równomierny rozdział na powierzchnię obracającego się cylindra sita szczelinowego. Zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są na zewnętrznej powierzchni sit.

Zanieczyszczenia usuwane są z powierzchni sita za pomocą skrobaka, skąd spadają grawitacyjnie do pojemnika na skrawki lub do urządzenia prasującego w celu zmniejszenia ich objętości. Po usunięciu zanieczyszczeń cylinder filtrujący jest płukany czystą wodą lub ściekiem oczyszczonym. Urządzenie może być instalowane zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na wolnym powietrzu, gdyż opcjonalnie wyposażone jest w system grzewczy wraz z ociepleniem.