Kadzie i mieszalniki

Oferujemy wykonanie wszelkiego rodzaju zbiorników stojących jak i przejezdnych. Możliwe jest wyposażenie każdego ze zbiorników w układ wagi oraz mieszadło zapobiegające związaniu przechowywanej cieczy. Wykonywane przez nas zbiorniki przeznaczone są dla przemysłu spożywczego i chemiczneg.